Klikk deg inn på fanen Produkter i toppmenyen for å ta en titt på kolleksjonene som er fordelt på ulike typer. Her er det i tillegg til tapeter også tekstiler og gardinstoffer. Det som er markert med NY! er fra vårens lansering i 2014. Ta kontakt med våre forhandlere for å få se på prøver og de vil også kunne gi deg nyttige råd og tips.

Klikk på Nytt og nyttig dersom du ønsker å bla i noen av våre digitale tapetbøker. Disse vil gi et godt overblikk over utvalgte muligheter.