Vi selger glassfiberstrie fra en av Europas ledende produsenter av slike produkter, Vitrulan. Denne type glassfiber benyttes mer og mer i prosjektsammenheng på små og store anlegg pga fordelene det bringer med seg; den er bl.a. 100% fri for giftige tilsetninger og den verken klør eller støver. Glassfiberen finnes i alle kjente mønstre, samt 7 mønstre som er jacardvevd.

Mer informasjon : www.vitrulan.de