Forgrunnet Fiberduk

Fiberduk 15 og 25

Fiberduk 15 og 25 er en grunnet fiberduk til bruk på gips og
sponplater etter at disse er sparklet, for å oppnå en fin og slett overflate. Fiberduk forsterker overflaten og gir et helhetlig inntrykk uten
strukturvariasjoner/glansendring mellom sparklede felt og platene i
malingsoverflaten.

Bruksområder:Vegg og himling
Er produktet grunnet?Ja, 2 ganger
Er produktet forlimt?Nei
Vekt:Fiberduk 15: 105-115g/m2
Fiberduk 25: 105-115g/m2
Rullstørrelse:

Fiberduk 15: 10 x 0,95 m Fiberduk 25: 50 x 0,95 m

Kartongforpakning:Fiberduk 15:8 pr.kartong, 160 pr. pall/80 pr. halvpall
Fiberduk 25: 1 pr. kartong, 40 pr. pall/20 pr. halvpall
Anbefalt limtype:Casco Premium, Bostik Wall Standard