Tapetsering steg for steg

Dette trenger du:

LIM OG RULLE
Be butikken anbefale deg et lim av god kvalitet og en riktig rulle. 

VATER OG TOMMESTOKK
Den første lengden som tapetseres på hver vegg du starter på, må settes opp loddrett.

VANN OG SVAMP
Fyll en bøtte med rent, lunkent vann og bruk en våt svamp til å vaske bort limsøl i skjøtene. 
Bruk aldri klut til å vaske bort limsøl!

KNIV OG STÅLSPARKEL
Bruk en god tapetkniv og bytt knivblad ofte. Bruk stålsparkelen som anlegg for kniven mot tak- og gulvlist, eller bruk en tapetkniv som vist på bildet; med denne skjærer du raskt og enkelt inntil listverk uten stålsparkel.

TAPETSLETTER/BØRSTE
Bruk en tapetsletter til å jevne ut tapeten og fjerne luftbobler. Bruk en tapetbørste dersom du skal sette opp en flock-tapet eller tapet med annen spesiell dekor som krever forsiktighet på overflaten.

 

 

 

 

 

Underlaget må være rent, jevnt, fast og bør grunnes i bunnfargen til tapeten. Vær nøye med å sette opp første lengde loddrett

 

 

 

 

 

Påfør lim ved tak- og gulvlister, samt ved hjørner, med pensel.

 

 

 

 

 

Rull lim på veggen.

 

 

 

 

 

Dra opp tapeten og fest den ved taklisten.

 

 

 

 

 

Jevn ut tapeten og fjern eventuelle luftbobler med tapetsletter eller tapetbørste.

 

 

 

 

 

Skjær av tapeten ved gulvlisten.

 

 

 

 

 

Sett neste lengde kant-i-kant, mønstertilpass ved behov.

 

 

 

 

 

Vask bort limsøl i skjøtene med våt svamp (bruk aldri klut).

 

 

 

 

 

Ferdig!

UNDERLAG

• Underlaget må være rent/avfettet, jevnt, fast og ensfarget. Vi anbefaler å grunne veggene i samme farge som bunnfargen på tapeten.Sugende underlag må alltid grunnes.

• Recover 24 ”sparkel på rull” kan som et alternativ til sparkling legges for å dekke glassfibestrie og andre ujevne underlag. Les etiketten på tapetrullen før oppsetting for nyttige tips.

FØR OPPSETTING

• Sjekk at tapetrullene er uskadd.

• Alle rullene skal ha samme innfargingsnummer (batch nummer).

• Tapetser 3 lengder (2 lengder tekstil- tapet), ta et skritt tilbake og sjekk at tapeten er feilfri. 

• Vi erstatter kun 1 rull (5 løpemeter tekstiltapet) opptapetsert feilvare.